Εταιρικά Δίκτυα

Εταιρικά Δίκτυα

FBK - Fine Business Keepers

Oλοένα και περισσότερες εταιρίες βασίζουν την καθημερινή λειτουργία κι ανάπτυξή τους σε συστήματα πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, του internet κλπ.
Η σωστή λειτουργία τους κι η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης κάθε προβλήματος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη (ο χρυσός κανόνας “πέντε εννέα” = 99,999% uptime)

Για την τεχνική υποστήριξη όλου του τεχνικού εξοπλισμού (hardware, systems,  software, servers κι επικοινωνιακών δικτύων), η FBK – Fine Business Keepers προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, έχοντας την ευθύνη της σωστής λειτουργίας πολλών πληροφοριακών συστημάτων και την τεχνική υποστήριξη πολλών σημαντικών πελατών.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής του, ο κάθε πελάτης μας μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, προσαρμόζοντας το συνολικό του κόστος σύμφωνα με την κρισιμότητα και τις ανάγκες της μηχανογράφησής του.

Η FBK – Fine Business Keepers μπορεί να σας δώσει τις λύσεις που ψάχνατε στους παρακάτω τομείς:

  • Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Συντήρηση εταιρικού δικτύου
  • Εγκατάσταση – Συντήρηση Servers (τεχνολογίας Microsoft ή Linux) για υπηρεσίες: Email, Web, Proxy, DNS, DHCP, Domain Controller, Application, Databases
  • Virtualization – Consolidation
  • FBK – Fine Business Keepers FBK – Fine Business Keepers
    Εγκατάσταση – Συντήρηση τερματικών
  • Εγκατάσταση και πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης (Data – Voip – Telephony)
  • Παραμετροποίηση Routers, Switches, VLan’s, Firewalls, Intrusion Detection Systems (IDS), VPN (Cisco, Dell, κ.α.)
  • Λύσεις Backup, SAN, Storage, File Servers, I-SCSI targets, Fiber Channels (και με χρήση Open Source εργαλείων χωρίς άδειες GNU)
  • Disaster recovery